မှတ်ပုံတင်ဖို့ လျှောက်လွှာမှန်ကန်ပြည့်စုံသောအမည်ကိုသာ ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းနံပါတ်နန့် မှတ်ပုံတင်ဖို့

စကားဝှက်ရွီးယေအခါမှာ အနည်းဆုံး (၆) လုံး အသုံးပြုရပါဖို့

အတည်ပြုစကားဝှက်ရွီးယေအခါမှာ အထက်ကစကားဝှက်နန့် တူရပါဖို့

မှတ်ပုံတင်ထားကေ ရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရီးတိ

  • စျီးရောင်း၊ စျီးဝယ်လုပ်ကတ်စွာမှာ အချက်အလက်တိကို ပြန်ဖြည့်ဖို့မလိုဘဲနန့် အလွယ်တကူစျီးဝယ်နိုင်ပါယေ
  • ကုန်စည်အသစ်တိနန့် အထူးလျှော့စျီးအစီအစိုင်တိကို အချိန်နန့်တပြေးညီ သိနိုင်ပါယေ
  • ပုံမှန်ဝယ်ယူအားပီးနီကတ်တေ ဖောက်သည်တိအတွက် အထူးခံစားခွင့်တိရှိပါယေ
Password Info

တစိမ်းလူတိ အလွယ်တကူမမှတ်မိနိုင်အောင် စကားဝှက်ကို သုံးယေအခါမှာ Special Character တိကို သုံးပီးကတ်ပါနှမ်း။
ဥပမာ ။ ။ #Z@wGyiMarT2015